Reklamasjonsrett og garanti:

Reklamasjonsrett skal sikre forbruker mot feil som har oppstått under produksjon, og er regulert i lovverket. Garanti gis av produsent, distributør eller forhandler og gjelder alle feil på produktet som ikke er forårsaket av bruker med vilje eller ved uaktsomhet.

Retten til å reklamere gjelder i to år etter at du overtok produktet.